Agnieszka Satalecka

Kocham to, co robię każdego dnia. Ufam, że autentyczne przeżywanie uczuć i potrzeb uzdrawia to, co wymaga w nas uzdrowienia i służy budowaniu entuzjazmu, poczucia sensu, równowagi i cieszenia się rozwojem. A te jakości w edukacji uważam za kluczowe.

tel.: 696-068-488

  • psycholog dzieci i młodzieży
  • mediator,
  • nauczyciel nauk przyrodniczych,
  • praktyk SWR

Jestem mamą dorosłych już trójki dzieci. Od ich przyjścia na świat rozpoczęła się osobista podróż ku sobie, dzięki której mocno dziś stawiam swe kroki na ziemi , oraz dzięki której poznałam wielu fascynujących ludzi, filozofii, dróg fascynacji człowiekiem . Moją misją jest zmiana najbliższego mi świata, który marzy się jako wioska wzajemnie odpowiedzialnych ludzi. Świat, w którym widzenie współzależności otwiera nas wszystkich na wewnętrzną, osobistą prawdę, dzięki której dorośli biorą pełną odpowiedzialność za relacje z dziećmi. Marzy mi się widzenie zależności tworzących przestrzeń życiową i poprzez to współtworzenie bezpiecznego świata dla naszych wszystkich dzieci. Współtworzę od lat patchworkową rodzinę i doświadczam, jak bez przyjęcia odpowiedzialności za przestrzeń relacyjną wszystkich dorosłych w systemie , świat dziecka komplikuje się coraz bardziej i w rezultacie, pomimo dorosłości, ukończenia studiów, czy uzyskania satysfakcjonującej pracy, młody człowiek nie doświadcza poczucia sensu, przyjemności , przynależności , sprawczości. Dlatego w mojej pracy zachęcam do przyglądania się rodzinnym systemom opiekunów, naszemu systemowi szkolnemu i zapraszam do brania odpowiedzialności za dobrostan dziecka we wspólnej misji systemów , które się przenikają.

Widzę też, jak powszechna edukacja, nastawiona na odtwarzanie niezliczonej ilości materiału wraz z pokazywaniem młodym ludziom, jakimi niedoskonałymi istotami są, poprzez ocenianie i ciągłe sprawdzanie/kontrolowanie wiedzy , zamyka otwarte umysły i serca, łamie ciekawość i naturalną dobroć a przenikające się autorytarne systemy szkolne i rodzinne niosą w młodych ludziach spustoszenie zaufania do życia.
Dlatego tworzę szkołę opartą na ufaniu młodemu człowiekowi oraz przekazywaniu przez nauczycieli ich własnego widzenia świata, który ma zainspirować, zaciekawić i pomóc odkrywać życie w poczuciu sensu , sprawczości i zaufania do siebie samego i innych. Zapraszam w tej przestrzeni do dzielenia się pasjami jak również swoją wewnętrzną prawdą, czyli do bycia autentycznymi, żywymi ludźmi, którzy przyglądają się również swoim własnym przekonaniom i potrafią je transformować tak, by służyły tu i teraz.

Przedszkole, które funkcjonuje od kilkunastu lat ciągle cieszy się wśród rodziców dobrym słowem i kojarzy z bezpieczeństwem ich dzieci.
Jestem dyrektorem placówek, które nazwałam placówkami Edukacji Wzbogacającej Życie( od książki Marshalla Rosenberga o tym tytule) . Jestem psychologiem dzieci i młodzieży, nauczycielem nauk przyrodniczych. Fascynuje mnie neurobiologia, teoria poliwagalna w psychoterapii , Porozumienie bez Przemocy, metoda Imago oraz metoda terapeutyczna IFS, którą praktykuję ( certyfikat praktyka IFS 2021 rok). W swojej nauczycielskiej pracy wykorzystuję całą swoją wiedzę i umiejętności, by młody człowiek poznawał nie tylko świat zewnętrzny ale również bogaty świat wewnętrzny.