MISJA I WARTOŚCI

 • Bezpieczna, empatyczna przestrzeń tworzy najlepszą bazę do rozwoju i nauki.
  Dlatego Akademia jest miejscem, gdzie dbałość o relacje, bezpieczeństwo emocjonalne są równie ważne jak wiedza merytoryczna z poszczególnych przedmiotów.
  Takie środowisko wspiera dzieci w szybszym i głębszym procesie poznawczym.

 • Ważne są dla nas: umiejętność pracy zespołowej, poszukiwanie i wykorzystywanie informacji oraz świadomy wybór obszarów wiedzy, które uczeń chce eksplorować.

 • W naszej szkole nie motywujemy do nauki za pomocą nagród ani kar.
  Zamiast ocen uczniowie otrzymują budującą informację zwrotną, która wspiera rozwijanie motywacji wewnętrznej.

 • Dzieci uczą się zgodnie ze swoim potencjałem i zainteresowaniami, według wyznaczonych przez siebie celów.

 • Zamiast rywalizacji i współzawodnictwa tworzymy z dziećmi przestrzeń wzajemnej troski i współpracy.