MISJA I WARTOŚCI

 • Bezpieczna, empatyczna przestrzeń tworzy najlepszą bazę do rozwoju i nauki.
  Dlatego Akademia jest miejscem, gdzie dbałość o relacje, bezpieczeństwo emocjonalne są równie ważne jak wiedza merytoryczna z poszczególnych przedmiotów. Takie środowisko wspiera dzieci w szybszym i głębszym procesie poznawczym.
 • Ważne są dla nas: umiejętność pracy zespołowej, poszukiwanie i wykorzystywanie informacji oraz świadomy wybór obszarów wiedzy, które uczeń chce eksplorować.
 • W naszej szkole nie motywujemy do nauki za pomocą nagród ani kar.
  Zamiast ocen uczniowie otrzymują budującą informację zwrotną, która wspiera rozwijanie motywacji wewnętrznej.
 • Dzieci uczą się zgodnie ze swoim potencjałem i zainteresowaniami, według wyznaczonych przez siebie celów. 
 • Zamiast rywalizacji i współzawodnictwa tworzymy z dziećmi przestrzeń wzajemnej troski i współpracy.
 • Brak "typowego" dzwonka
 • Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego oraz dodatkowo płatne (przeczytaj więcej)
 • Jesteśmy szkołą, w której liczy się dziecko, rodzina i liczą się nauczyciele. Potrzeby wszystkich są ważne.

Zobacz galerię.

Poznaj nas bliżej - aktualności na Facebook.

W pierwszej kolejności dbamy o własne zasoby merytoryczne, emocjonalne i czasowe, by w jak najlepszej jakości towarzyszyć dzieciom w rozwoju a rodziny wspierać w pojawiających się wyzwaniach. Nieustannie wzbogacamy warsztat nauczycielskiej pracy, ponieważ proces edukacji każdego dziecka jest unikalny, podobnie jak każdy z nas. Indywidualne podejście do każdego ucznia w szkole stworzonej do edukacji zbiorowej jest wciąż wyzwaniem, któremu stawiamy czoła. Dokształcamy się z zakresu neurobiologii , neurodydaktyki, psychologii rozwojowej, komunikacji sprzyjającej budowaniu ludzkiego dobrostanu i bezpieczeństwa. Każde szkolne działanie zmierza do całościowego rozwoju jednostki.

 • Nasze metody polegają na unikalnym podejściu do potrzeb zarówno dzieci normatywnie wkraczających w dany etap rozwojowy jak i tych nienormatywnie wkraczających w kolejne etapy rozwojowe, potrzebujących dodatkowego, indywidualnego wsparcia w nauce. Proces edukacyjny szyjemy na miarę każdego ucznia.

  W naszej szkole nie ma typowych nauczycieli wspomagających. Proces rozwojowy wspiera cały zaangażowany zespół. Mediator , pedagog, psycholog, nauczyciel przedmiotowy, wychowawca, opiekun świetlicy i każdy dorosły włączony decyzją zespołu do pomocy i wsparcia, w tym również rodzice. Przy pojawiających się szkolnych wyzwaniach zespół radzi wspólnie, by ustalić priorytety pracy i nadać im służący dziecku tor. Zazwyczaj są to działania terapeutyczne , rewalidacyjne lub uzupełniające działania klasowe zajęcia reedukacyjne.

  Każdy uczeń otrzymuje własny plan pracy, opiekuna anioła, którym zazwyczaj jest wychowawca ale również często inne, lepiej radzące sobie w wyzwaniach szkolnych, często starsze dziecko. Grupy klasowe zaznajamiane są ze specyfiką wyzwań poszczególnych uczniów a przy pojawiających się trudnościach relacyjnych organizowane są kręgi mediacyjne bądź kręgi naprawcze działające terapeutycznie i kojąco na dziecięcy układ nerwowy . Kręgi takie wyposażają również młodzież w kompetencje komunikacyjne, dzięki którym dzieci łatwiej radzą sobie w życiowych wyzwaniach.

  Dzięki podejmowanym działaniom i wysokiej jakości współpracy kadry z rodzicami, dzieci wzrastają w swoim unikalnym rytmie, możliwościach, wzmacniane w poczuciu własnej wartości i sprawczości.

  Odważnie kreujemy szkolną rzeczywistość, pomijając szkodliwe schematy i tworząc własne programy i projekty zarówno edukacyjne i terapeutyczne.