EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

 

do 30 września

Pisemna deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu

 

do 17 października

Zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, opinię poradni PP bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

do 24 listopada

Informacja dla Rodziców o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzenia egzaminu

 

do 30 listopada

Przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu oraz informacje o wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form

 

23 maja 2022 r.

godzina: 9:00

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI

(120 min., dostosowanie 180 min.)

 

24 maja 2022 r.

godzina: 9:00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

MATEMATYKA

(100 min., dostosowanie 150 min.)

 

25 maja 2022 r.

godzina: 9:00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK ANGIELSKI

(90 min., dostosowanie 135 min.)

 

 

 6 lipca 2022 r.

 

Wydanie zdającym zaświadczeń