Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie łzy są zrozumiane, dokąd pójdę, by płakać?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie mój duch może się wznieść ponad chmury,

dokąd pójdę, by szybować?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie zadawać mogę pytania, dokąd mam się udać,

by je odnaleźć?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie moje uczucia będą usłyszane,

dokąd mam się udać, by mówić?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie mnie zaakceptujesz takiego jakim jestem,

dokąd mam się udać, by po prostu być?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie mogę się uczyć i dorastać,

to gdzie mogę być po prostu sobą?

(przypisane Williamowi J. Crockettowi, 1914-1999)

 

A people place

If this is not a place where tears are understood, where do I go to cry?

If this is not a place where my spirits can take wing, where do I go to fly?

If this is not a place where my question can be asked, where do I go to seek?

If this is not a place where my feelings can be heard, where do I go to speak?

If this is not a place where you'll accept me as I am, where can I go to be?

If this is not a place where I can try to learn and grow, where can I be just me?

(attributed to William J. Crockett, 1914-1999)