Szkoła Akademia Rosenberga powstała w 2015r. jako kontynuacja przedszkola Pluszowy Miś w Starej Iwicznej, również dzięki rodzicom dopingującym jej powstanie.

Moja niezgoda na jakość systemu edukacji w Polsce sprawiła, iż pragnęłam stworzyć miejsce, w którym życie będzie tętnić radością z wzajemnych relacji, ze zdobywania wiedzy i ze wspólnych działań. Miejsce, w którym rozwijać się będzie świadomość jednostki, również mocna świadomość współzależności.

W dzisiejszym świecie niezależność jest iluzją - każdy z nas żyje również dzięki „rękom” innych ludzi a ostatecznie to czyjeś ręce opiekują nas w niedoli czy kresie życia. Iluzją , wręcz zaprzeczeniem rzeczywistości jest również zależność - mamy przecież własną wolę a jeśli tylko jedna osoba może spełnić nasze potrzeby, to zamykamy się w wyimaginowanym więzieniu stresu, paniki lub przekonań, że jesteśmy na straconej pozycji.

Natomiast to, że wzajemnie mamy na siebie wpływ jest faktem. A do którego miejsca, czy momentu chcemy go mieć, określają zarówno nasze granice jak i granice innych, które w każdej relacji będą płynne.

Nabywanie umiejętności swobodnego „tańca” w tej płynności jest ogromną częścią nauki w Akademii. Tworząc wioskę dla naszych dzieci nieustannie się rozwijamy i doskonalimy, by to miejsce ciągle rosło w moc i dobrostan.

Agnieszka Satalecka
Założycielka i Dyrektor Akademii Rosenberga

  •  Jesteśmy szkołą, w której liczy się dziecko, rodzina i liczą się nauczyciele. Potrzeby wszystkich są ważne.
  • W pierwszej kolejności dbamy o własne zasoby merytoryczne, emocjonalne i czasowe, by w jak najlepszej jakości towarzyszyć dzieciom w rozwoju a rodziny wspierać w pojawiających się wyzwaniach. Nieustannie wzbogacamy warsztat nauczycielskiej pracy, ponieważ proces edukacji każdego dziecka jest unikalny, podobnie jak każdy z nas.
  • Indywidualne podejście do każdego ucznia w szkole stworzonej do edukacji zbiorowej jest wciąż wyzwaniem, któremu stawiamy czoła. Dokształcamy się z zakresu neurobiologii , neurodydaktyki, psychologii rozwojowej, komunikacji sprzyjającej budowaniu ludzkiego dobrostanu i bezpieczeństwa. Każde szkolne działanie zmierza do całościowego rozwoju jednostki.
  • Nasze metody polegają na unikalnym podejściu do potrzeb zarówno dzieci normatywnie wkraczających w dany etap rozwojowy jak i tych nienormatywnie wkraczających w kolejne etapy rozwojowe, potrzebujących dodatkowego, indywidualnego wsparcia w nauce. Proces edukacyjny szyjemy na miarę każdego ucznia.
  • W naszej szkole nie ma typowych nauczycieli wspomagających. Proces rozwojowy wspiera cały zaangażowany zespół. Mediator, pedagog, psycholog, nauczyciel przedmiotowy, wychowawca, opiekun świetlicy i każdy dorosły włączony decyzją zespołu do pomocy i wsparcia, w tym również rodzice. Przy pojawiających się szkolnych wyzwaniach zespół radzi wspólnie, by ustalić priorytety pracy i nadać im służący dziecku tor. Zazwyczaj są to działania terapeutyczne , rewalidacyjne lub uzupełniające działania klasowe zajęcia reedukacyjne.
  • Każdy uczeń otrzymuje własny plan pracy, opiekuna anioła, którym zazwyczaj jest wychowawca ale również często inne, lepiej radzące sobie w wyzwaniach szkolnych, często starsze dziecko. Grupy klasowe zaznajamiane są ze specyfiką wyzwań poszczególnych uczniów a przy pojawiających się trudnościach relacyjnych organizowane są kręgi mediacyjne bądź kręgi naprawcze działające terapeutycznie i kojąco na dziecięcy układ nerwowy. Kręgi takie wyposażają również młodzież w kompetencje komunikacyjne, dzięki którym dzieci łatwiej radzą sobie w życiowych wyzwaniach.

Dzięki podejmowanym działaniom i wysokiej jakości współpracy kadry z rodzicami, dzieci wzrastają w swoim unikalnym rytmie, możliwościach, wzmacniane w poczuciu własnej wartości i sprawczości.

Odważnie kreujemy szkolną rzeczywistość, pomijając szkodliwe schematy i tworząc własne programy i projekty zarówno edukacyjne i terapeutyczne.

Nasze…Miejsce Ludzi… Gdzie możemy się uczyć i wzrastać, gdzie możemy być naprawdę sobą…. To miejsce, to nie tylko szkoła, ale wspólnota, wioska, w której widzimy i uznajemy wymianę naszych zasobów, darów, by wspólnie otoczyć dzieci wartościami, z których mogą czerpać. Czasami się śmiejemy, że nasza szkoła to taki niekończący się TUS. Wymaga to od nas gotowości do podejmowania wszelkich wyzwań - od zaglądania w głąb siebie, po umiejętności rezonowania/ pełnego zrozumienia i empatii towarzyszenia innym. Dlatego też jesteśmy świadkami cudów rozwojowych, zarówno wśród nas dorosłych, jak i dzieci. Nasi absolwenci to świadomi swoich mocnych stron i talentów młodzi ludzie, wyposażeni w wiedzę, rozumienie najbliższego świata i przede wszystkim siebie samych i ludzi wokół. Nasze mury opuścili pierwszy raz uczniowie klasy ósmej w 2023 roku i wszyscy dostali się do swoich szkół średnich pierwszego wyboru.

Więcej o Kadrze Akademii Rosenberga przeczytaj tutaj.

Przejdź do galerii zdjęć i filmów.

 

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie łzy są zrozumiane, dokąd pójdę, by płakać?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie mój duch może się wznieść ponad chmury,

dokąd pójdę, by szybować?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie zadawać mogę pytania, dokąd mam się udać,

by je odnaleźć?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie moje uczucia będą usłyszane,

dokąd mam się udać, by mówić?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie mnie zaakceptujesz takiego jakim jestem,

dokąd mam się udać, by po prostu być?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie mogę się uczyć i dorastać,

to gdzie mogę być po prostu sobą?

(przypisane Williamowi J. Crockettowi, 1914-1999)