Co oferujemy na co dzień:

  • nauka metodami aktywizującymi, m.in. zauważanie mocnych stron, docenianie i wyrażanie uznania , bazowanie na indywidualnym progresie, dostrzeganie wkładu i osobistych doświadczeń, jak również integrowanie obszarów edukacji, poprzez eksperymenty, gry i zabawy edukacyjne, również regularna realizacja ministerialnych programów nauczania i praca z podręcznikiem czy atlasem
  • zamiast ocen śródrocznych  konstruktywna informacja zwrotna przez cały okres nauki (do klasy 8. włącznie) oraz ciągłe budowanie współodpowiedzialności za proces uczenia /nauczania
  • kręgi demokratyczne włączające dzieci w procesy regulowania własnych emocji, w procesy więzi społecznych, w procesy decyzyjne dotyczące niektórych obszarów funkcjonowania szkoły ( tworzenie płynnych i weryfikowalnych zasad służących społeczności )
  • rozwiązywanie sporów poprzez mediacje oparte na potrzebach
  • wsparcie dla rodzin , spotkania w celu budowania dobrostanu dziecka w szkole , konsultacje, mediacje 
  • indywidualne wsparcie emocjonalne dla każdego ucznia
  • przytulna przestrzeń, miejsca do odpoczynku i zabaw
  • klasy do 15/16 uczniów

Zajęcia dodatkowe:

Dodatkowe zajęcia z Języka Angielskiego i Taniec

Dla umysłu i artystycznej duszy

Porozmumienie Bez Przemocy

Kręgi, warsztaty, mediacje, grupowe podejmowanie decyzji, język serca

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Pracujemy nad prawidłową postawą

Szczęśliwi Geniusze

Zajęcia wzmacniające z elementami jogi

Teatr

Budzimy nasze artystyczne dusze