CO OFERUJE AKADEMIA ROSENBERGA

 • nauka metodami aktywizującymi, m.in. zauważanie mocnych stron, docenianie i wyrażanie uznania, bazowanie na indywidualnym progresie, dostrzeganie wkładu i osobistych doświadczeń, jak również integrowanie obszarów edukacji, poprzez eksperymenty, gry i zabawy edukacyjne, również regularna realizacja ministerialnych programów nauczania i praca z podręcznikiem czy atlasem
 • zamiast ocen śródrocznych  konstruktywna informacja zwrotna przez cały okres nauki (do klasy 8. włącznie) oraz ciągłe budowanie współodpowiedzialności za proces uczenia /nauczania
 • kręgi demokratyczne włączające dzieci w procesy regulowania własnych emocji, w procesy więzi społecznych, w procesy decyzyjne dotyczące niektórych obszarów funkcjonowania szkoły (tworzenie płynnych i weryfikowalnych zasad służących społeczności)
 • rozwiązywanie sporów poprzez mediacje oparte na potrzebach
 • wsparcie dla rodzin, spotkania w celu budowania dobrostanu dziecka w szkole, konsultacje, mediacje 
 • indywidualne wsparcie emocjonalne dla każdego ucznia
 • przytulna przestrzeń, miejsca do odpoczynku i zabaw
 • klasy do 15/16 uczniów
 • brak "tradycyjnych" dzwonków

ZAJĘCIA DODATKOWE

W ramach czesnego proponujemy urozmaicone zajęcia dodatkowe zorganizowane w popołudniowym bloku poobiednim.

Dzieci wybierają czas na odpoczynek, zabawę bądź naukę i zajęcia zorganizowane poza podstawą programową.

 • Teatr - profesjonalna grupa uczniowska , realizująca zadania kreatywnego aktorstwa przeplatanego muzyką, śpiewem, tańcem, dopełnianym kostiumografią, rekwizytami. Rozwija wyobraźnię, kreatywność, samodzielne myślenie, odwagę, sposób wypowiedzi. To również kontakt z literaturą piękną a spektakle przygotowane są na jej podstawie.

W naszym repertuarze mamy już: Opowieść wigilijną, Pchłę Szachrajkę, Lisa Witalisa, Mitologię grecką, Opowiadania Singera i inne…

 • Gry matematyczne - planszówki rozwijające wyobraźnię, twórcze myślenie, ćwiczenie pamięci, spostrzegawczość i inteligencję.
 •  ECO - ekologia, chemia, ogrodnictwo - rozwijają sposób myślenia i działania na rzecz naszej planety i nas samych. Uczą wyobraźni, kreatywności, zaangażowania , współpracy, dają radość z odkrywania.
 • Komputery - ciekawe podstawy programowania i zaglądania w świat związków przyczynowo skutkowych rozwijają twórcze myślenie i wiele innych przydatnych w codziennym życiu umiejętności. Uczniowie odkrywają fascynujący świat grafiki komputerowej i obsługi oprogramowania tworząc własne projekty i eksperymentując z różnymi narzędziami. Zajęcia te nie tylko przygotowują do cyfrowego świata, ale także rozbudzają pasję i zainteresowania w dziedzinie informatyki i technologii. To również doskonała okazja do współpracy i nauki w grupie. W ramach zajęć komputerowych dzieci mają również czas na relaks i gry pod okiem nauczyciela.
 •  Joga i mindfulness - uczą poczucia wpływu na własny dobrostan, zadowolenia z życia, opanowania, spokoju, dystansu do własnych ograniczeń, cierpliwości i uważności.
 •  Rozmówki angielskie - zajęcia ćwiczą swobodne mówienie w obcym języku, odwagę, pokonywanie oporów a w konsekwencji celem jest łatwość wypowiedzi i konwersacji.
 •  Kręgi mediacyjne i decyzyjne - uczą świadomości współzależności. Ich celem jest wskazanie i uczenie się intencji wytrwania na pokojowej ścieżce w obliczu wyzwań jakie niesie ze sobą życie, relacje, sposób w jaki działa współczesny świat. Pomagają połączyć się z własnym otwartym sercem, powrócić do połączenia się z najgłębszą istotą człowieczeństwa i współzależności oraz szukania wsparcia, gdy trudne okoliczności powodują osądzanie siebie i innych, poczucie braku mocy, wpływu i wewnętrznej wolności. Są dla naszej społeczności rusztowaniem, które może nas wspierać na ścieżce świadomego życia – życia z wyboru i z dużym obszarem świadomości i wewnętrznej wolności.
 • Coś z niczego - kreatywne zajęcia plastyczno-techniczne rozwijające poczucie sprawczości, wyzwalające radość tworzenia, pobudzające wyobraźnię i proces planowania. Wskazują również trend wtórnego wykorzystania materiałów.
 •  Plastyczne - zajęcia rozwijają naukę koncentracji, kreatywność, poszerzają wiedzę o świecie, kulturach i tradycjach.
 •  Zmalujmy to - zajęcia kaligrafii, handwritingu, litografii, graficznych eksperymentów.
 •  Małe kobietki - zajęcia dedykowane dla dziewczynek, rozwijające świadomość tożsamości, praw, kreujące wspólne aktywności, rozmowy na każdy intrygujący temat, uczące łagodności dla siebie i poczucia sprawczości.
 •  Piłka nożna - zajęcia sportowe ukierunkowane na konkretne umiejętności gry zespołowej.
 •  Chór - daje poczucie sukcesu, wzmacnia wiarę w siebie, pozwala pokonać nieśmiałość, występy uczą i oswajają z sytuacją prezentacji przed szerszym gronem.