Agnieszka Satalecka

tel.: 696-068-488

  • nauczycielka chemii,
    biologii i przyrody,
  • pedagog,
  • mediator,
  • trenerka PbP,
  • praktyk SWR

Jestem mamą siedemnastoletniej Alicji i dorosłych już bliźniaków Bartka i Kuby. To miłość do dzieci była i jest
motywacją, by szukać rozwiązań służących życiu. We wszystkich priorytetowych przedsięwzięciach wspiera mnie
duchowo i ekonomicznie mąż Mirek, który nauczył mnie zaufania do własnych kompetencji i możliwości, oraz działa
ze mną w świecie wspólnych wartości. Dziś uczy też w naszej szkole geografii.

Jestem fascynatką filozofii Porozumienia bez Przemocy (PbP),ukończyłam całe mnóstwo szkoleń i warsztatów
integrujących esencję i formę porozumienia oraz studia trenerskie. Jestem dyplomowanym mediatorem. Nauczycielem
biologii i chemii. Jestem również praktykiem IFS, czyli Systemu Wewnętrznej Rodziny(SWR) - metody
terapeutycznej , która dla wielu stała się życiowym drogowskazem, codzienną praktyką kontaktu ze sobą i swoim
wnętrzem oraz narzędziem do budowania zdrowych relacji z innymi. Uwielbiam zgłębiać wewnętrzny świat człowieka
z pozycji neurobiologii, psychofizjologii, psychologii holistycznej i pedagogiki. Interesują mnie interakcje
międzyludzkie , lubię rozumieć ich chemię i biologiczne podłoże i tym również dzielę się z moimi uczniami, kadrą i
całą szkolną społecznością. Dostrzegam, że narzędzia Porozumienia i metody SWR dają mi stabilne moce tworzące
życzliwe i autentyczne relacje z ludźmi. Uwielbiam uczyć tak, by uczniowie chcieli chcieć, by budzić i rozwijać w
nich współodpowiedzialność za proces uczenia się, by kończąc szkołę, pamiętały kluczowe zależności świata istot
żywych, w tym naszego własnego człowieczeństwa.

Obecnie studiuję psychologię.

Lata pracy w przedszkolu i w szkole edukacji wzbogacającej życie , pozwoliły mi doświadczyć i zbudować mocne
przekonanie, że człowiek przychodzi na świat z pragnieniem wnoszenia swojej najlepszej jakości, tęsknotą za
wolnością i jednocześnie przynależnością we wspólnocie, gdzie wzajemny szacunek, troska, bezpieczeństwo , prawda
i wolność są największym dobrem. Dziś wiem, że wychowanie i kształcenie człowieka należy zacząć od samego
siebie, od takiego kontaktu z samym sobą, który pozwoli na realizację własnych tęsknot w pełnym braniu pod uwagę
tęsknot innych ludzi. Tę świadomość nazywam świadomością współzależności. Ważne dla mnie jest jak mówię, jak
myślę, jak się komunikuję, jak jestem świadoma swojej mocy i jak decyduję się jej używać. Moja ulubiona forma tej
świadomości to język serca.

Kocham to, co robię każdego dnia. Ufam, że autentyczne przeżywanie uczuć i potrzeb uzdrawia to, co wymaga w nas
uzdrowienia i służy budowaniu entuzjazmu, poczucia sensu, równowagi i cieszenia się rozwojem. A te jakości w
edukacji uważam za kluczowe.

Do zgłębiania i praktykowania tejże świadomości zapraszam nieustannie kadrę moich placówek oraz wszystkie nasze
dzieci i ich rodziców.