Agnieszka Satalecka

dyrektor, pedagog, mediator

nauczyciel przyrody, wychowawca klasy V

Izabela Frankowska

socjolog, mediator, trener

Katarzyna Makarewicz

kierownik sekretariatu

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny (reedukator), terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej

Barbara Cymerman

nauczyciel, wychowawca klasy II

Anna Makarewicz

nauczyciel, wychowawca klasy I

Agnieszka Batte - Masiak

nauczyciel matematyki

Tomasz Maćkowiak

nauczyciel języka polskiego

Marek Zieliński

nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Grzeszczak

nauczyciel plastyki i techniki, wychowawca klasy IV

Monika Nguyen Viet

nauczyciel języka angielskiego

Sylwia Krawczuk

pedagog specjalny

Jakub Sobieraj

kucharz

zdrowe i smaczne żywienie