karty

globus

Misja i wartości


"Edukacja wzbogacająca życie skupia się na dostarczaniu przez nauczycieli okazji do nauki, która da uczniom siłę i pozwoli im rozwiązać problemy ludzkości. Uczniowie mogą się też nauczyć, jak wzbogacać swoje życie i jak pomóc innym wzbogacać ich życie”.
W szkole opartej na Porozumieniu bez Przemocy podstawową wartością jest dialog. Reguły, zasady, uzgodnienia, regulaminy ustalane są wspólnie przez nauczycieli i uczniów. Celem edukacji jest uczynienie życie piękniejszym poprzez zaspokojenie potrzeb jak największej grupy osób, a motywacją do działania – wkład w dobro innych.
W szkole opartej na PbP:

  • nauczyciele i uczniowie są partnerami,
  • nauczyciele i uczniowie posługują się językiem uczuć i potrzeb,
  • nauczyciele i uczniowie podejmują działania, które zaspokajają potrzeby własne i innych,
  • motywacją dla uczniów jest chęć poznania,
  • testy przeprowadza się na początku nauki, nie na końcu, ani tym bardziej nie w trakcie procesu edukacji,
  • oceny cząstkowe są zastąpione tzw. ocenianiem kształtującym, które mówi, jaką wiedzę i jakie umiejętności uczniowie już posiadają,
  • rywalizację i współzawodnictwo zastąpiono współpracą i troską o siebie nawzajem,
  • jedyną siłą w szkole jest siła ochronna.

Nasza szkoła jest szkołą ogólnodostępną - towarzyszą sobie wzajemnie dzieci zdrowe oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

„Jeśli to nie jest miejsce, w którym łzy są zrozumiane,
Dokąd pójdę, żeby płakać?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym mój duch dostanie skrzydeł,
Gdzie pójdę, by się wznosić?

Jeśli to nie jest miejsce, gdzie dostanę odpowiedź na moje pytania,
Dokąd pójdę, aby je poszukać?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym moje uczucia będą usłyszane,
Dokąd pójdę, żeby mówić?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym zostanę zaakceptowany takim, jakim jestem,
Dokąd mogę pójść, żeby być sobą?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym spróbuję nauki i dorastania,
Gdzie mogę być właśnie mną?”

Wiliam Crocker, po wizycie w szkole realizującej założenia „edukacji wzbogacającej życie”.

 

Akademia Rosenberga
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Ul. Kwitnącej Wiśni 13
Łoziska
05-506 Lesznowola
696-068-488