karty

globus

Informacje dla rodziców


Bieżące informacje i wydarzenia z życia szkoły publikujemy tu:

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 zaplanowane są w następujących terminach:

01/10/2018 poniedziałek 16:00
14/01/2019 poniedziałek 16:00
18/03/2019 poniedziałek 16:00
27/05/2019 poniedziałek 16:00
     

Wyprawka dla Ucznia

Plan dnia 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Formularz potwierdzający udział dziecka w zajęciach dodatkowych

Statut szkoły - uchwalony 21/06/2017

Listy lektur:

Na podstawie art. 160 ustawy Prawo oświatowe

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
• Administratorem danych osobowych Dzieci i Rodziców jest EDUKACJA WZBOGACAJĄCA ŻYCIE z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 105.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, przebiegu procesu nauczania dzieci, uzyskania dotacji, zamieszczania wizerunku stronie internetowej, wywieszania prac dzieci na tablicach na podstawie art. 6 ust 1 a
• Odbiorcą danych osobowych będą Pracownicy pedagogiczni szkoły, specjaliści pracujący w szkole, Gmina Lesznowola, System Informacji Oświatowej, biuro rachunkowe
• Dane osobowe Dzieci i ich rodziców będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z edukacji w szkole
• Rodzice posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Rodzice mają prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie przez Rodziców danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Rodzice są zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem podpisania umowy ze szkołą

 

 

 

Akademia Rosenberga
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Ul. Kwitnącej Wiśni 13
Łoziska
05-506 Lesznowola
696-068-488