Uznanie i akceptacja, których dzieci potrzebują, by  móc się  rozwijać, przejawia się w tym, co nauczyciele mówią do dzieci, jakie mają relacje między sobą, jak bezpieczna i wolna jest przestrzeń, w której się rozwijają.Chęć do działania - motywacja do nauki  pojawia się u dzieci w naturalny sposób, kiedy zaspokojone są ich potrzeby min. bezpieczeństwa, wsparcia, zrozumienia.

Patron naszej szkoły Marshall B. Rosenberg – doktor psychologii, działacz na rzecz pokoju na świecie, mawiał, że kiedy uczniowie lubią się uczyć, a nauczyciele kochają swój zawód, każdy dzień w szkole może być wydarzeniem wspierającym życie.

Rdzeniem naszego systemu edukacji stał się język i filozofia Porozumienia Bez Przemocy (PBP). To system oparty na sprawiedliwości, odpowiedzialności i współzależności, w którym respektujemy potrzeby dzieci, uczymy je współuczestnictwa. Dotychczas dzieci były tak wychowywane, by  słuchać autorytetów, odczuwać lęk i własną niewiedzę, natomiast szkoła była „fabryką”, która posługuje się tylko jednym schematem, opartym na dominacji, opresji i zależności. Spowodowało to, że uczniowie nie odczuwali satysfakcji z procesu nauki i nie potrafili porozumieć się z nauczycielami.

PBP  w szkole opiera się na wzajemnym szacunku i zaspokojeniu potrzeb zarówno uczniów, jak i nauczycieli, a także pomaga rozwiązywać nawet najbardziej palące i najgłębsze konflikty.Dzieci w naszej szkole nie tylko słuchają ale są słyszane i dostrzeżone z ich potencjałem, zapałem, czy smutkiem, apatią i złością. Dzieci karmione zaufaniem, ufają sobie i doskonale radzą sobie w społeczności.Chcą przychodzić do szkoły!

Nasi uczniowie nie lubią wolnych dni, bo w szkole ciągle się coś dzieje, ciągle czegoś nowego się uczą, uczą się tego, co najważniejsze – odpowiedzialności za siebie i poczucia własnej wartości. Uczą się ,że nauka jest radością. Uczą się i doświadczają, że bycie sobą we wspólnocie to piękna przygoda wspierana życiodajną energią.Nauczyciele w naszej szkole koncentrują się na trzymaniu bezpiecznej przestrzeni do popełniania błędów i wyciągania z nich  wniosków.

Niedopuszczalne jest zawstydzanie, ironizowanie czy ośmieszanie dzieci, nawet potoczne ocenianie zabijające motywację ucznia do nauki , którą my stymulujemy życzliwością i docenianiem jego starań, oraz podążaniem za nim. Uczymy przez doświadczenie , pracujemy projektami, edukacja zintegrowana przejawia się w aktywnym uczestnictwie dzieci . Robiąc, tworząc, działając, rozliczając, planując, pisząc, czytając, słuchając, uczą się logiki, gramatyki, matematyki.