karty

globus

Dla rodziców


„Zmieniając coś, walczymy z siedmioma pokoleniami wstecz, ale służymy siedmiu naprzód”.

Standardowy system edukacyjny oparty jest przede wszystkim na dominacji, opresji i zależności. Marshall Rosenberg skonstruował alternatywny system, którego rdzeniem stała się metoda Porozumienia Bez Przemocy w szkole. Już nie tylko o rozwiązanie typowych problemów szkolnictwa, ale przekształcenie samego paradygmatu edukacji. To edukacyjny system oparty na sprawiedliwości, odpowiedzialności i współzależności, w którym respektuje się potrzeby dzieci, uczy je współuczestnictwa, a nie tylko biernego
asystowania.

Priorytetem pracy w naszej szkole jest budowanie inteligencji emocjonalnej wychowanków, która służy sukcesom w dorosłym życiu . Kierunek pracy zgodnie z tzw. ukrytą pedagogiką, polega w naszej placówce na stosowaniu empatycznego języka i komunikatów opartych na zrozumieniu potrzeb człowieka, wyrażaniu istniejących granic, rozwiązywaniu konfliktów, bez stosowania barier językowych, przemocy słownej oraz elementów pedagogiki autorytarnej.

Jesteśmy przeciwnikami zarówno wychowania przemocowego jak i bezstresowego.

 

Akademia Rosenberga
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Ul. Kwitnącej Wiśni 13
Łoziska
05-506 Lesznowola
696-068-488