Dlaczego powstała Akademia Rosenberga? cz.1

2019-03-23 12:00

AKADEMIA ROSENBERGA - SZKOŁA PODSTAWOWA


Szkoła nie jet idealna, ale za to prawdziwa. Jest  takim laboratorium, miejscem , gdzie wszystko się może zadziać, a jednocześnie zostanie zaopiekowane, przemyślane, wzięte pod uwagę i wykorzystane dla wspólnego dobra. Czasami to proces trwający chwilę, czasami rok, czasami kilka lat…
Każdy rok jest pewnego rodzaju podróżą, w której najbardziej cenię zaufanie do tego co jest, do tego co się zadziewa. Dlatego też każdy rok jest inny. Wszyscy się tu uczymy…i dzieci i my dorośli, kadra, rodzice.


Jestem dumna z naszych zespołowych decyzji. Z zaangażowania i przede wszystkim wspierania się w trudnościach. To nasze doświadczenia, w uważności na siebie, dzieci, na rodziców, kreują takie rozwiązania, aby nasze życie było łatwiejsze, bardziej zrozumiałe, abyśmy wszyscy dobrze się czuli, albo też potrafili być dla siebie wparciem, kiedy się dobrze nie czujemy…, aby wszystkim nam łatwiej adaptowało się w zmianach…bo świat teraz jest szybki, mam wrażenie ,że jest jedną wielką , szybką zmianą .
Zespół Misia i Akademii korzysta z warsztatów rozwoju osobistego, uczymy się facylitowania procesów, mediowania konfiktów. Każdy z nas ma osobiste pasje, którymi zaraża nasze dzieci. Każdy z nas ma inne, i to jest właśnie czymś pięknym, czymś, co bardzo fascynuje mnie w naszym świecie. Jest to różnorodność.


I tak właśnie, już dziesiąty rok, próbujemy w naszych placówkach realizować podstawę programową, czyli odnaleźć się w dość przemocowym , narzucającym systemie, starając się być przede wszystkim ludźmi, którzy tęsknią za sensem , sprawczością, spokojem, łatwością, rozwojem, wsparciem, zrozumieniem, miłością i…dobrostanem.
Dziękuję naszym mentorom, współtowarzyszom warsztatów kompetencyjnych i wszystkim , którzy chociażby myślami jesteście z nami. Dziękuję moim wszystkim koleżankom, kolegom,moim synom i córce,uczniom ,przedszkolakom, rodzicom oddającym nam pod opiekę swoje dzieci, wszystkim, którzy tworzycie nasze przedszkole i szkołę.

 

Agnieszka Satalecka - Dyrektor

nauczyciel (UG), pedagog (UJ), mediator w nurcie Porozumienia bez Przemocy, doradca rodzinny (SWPS), fanka cieszenia się życiem i łatwości, jednocześnie odkrywania własnych stref strategicznego dyskomfortu kierującego ku rozwojowi, mama trójki własnych dzieci,macocha dla trójki mężowych dzieci i przyszywana babcia dwójki wnucząt.